VPM 844

Dieselsystemprovning EPS, VPM 844

VPM 844 kompletteringssats för provning och programmering av magnetventilstyrda Bosch fördelarpumpar

Marginal Column

Diesel system testing:

EPS Segment Folder

Content
 • Produktinformation
  • Automatisk programmering med VPM 844
  • Automatiserat testförlopp
  • Samtliga justeringsarbeten sker genom programmering av styrdonet
  • Exakt spänningsmatning genom spänningsstabilisator i precisionsutförande
  • Kalibrering och programmering med dator
  • Endast genom användning av kompletteringssatsen VPM 844 kan en pumpprovning enligt tillverkarens specifikation garanteras

  Beställningsnummer: 1 687 001 844

   
   
 • Tillbehör

  • ServiceLine Tools CATalogue (1 987 729 257)
  • CD-skiva med bördata TestData för CR-injektorer (personbilar/nyttofordon) och CR/VP-M-pumpar (1 687 370 270)
  • Sats ledningshållare (1 680 190 018)
  • Värmeväxlare (1 687 010 130)
  • Fixtur Audi, 2 st krävs (bara VP 44) (1 688 030 186)
  • Testmunstyckshållarkombination typ X nyttofordon (d= 0,5) (1 688 901 119)
  • Testmunstyckshållarkombination typ X personbilar (d= 0,4) (1 688 901 118)
  • Testmunstyckshållarkombination typ IX personbilar/nyttofordon (d= 0,5) (1 688 901 116)
  • Adapterledning PSG2 (1 684 465 498)
  • Testtryckledning L= 450 mm (1 680 750 103)
  • Testtryckledning L= 845 mm (1 680 750 102)
  • Testtryckledning L= 450 mm (1 680 750 101)
  • Testtryckledning L= 350 mm (1 680 750 100)
  • Transformator ombyggnadssats 200-240V för EPS 815 (1 687 001 801)
  • Transformator ombyggnadssats 400-500V för EPS 815 (1 687 001 800)
  • Kompletteringssats VP-M (1 687 001 556)
  • Datorenhet Win 7- VP44 flerspråkig utan tangentbord
   (1 687 023 655)
   
 • Leveransomfång

  Beställningsnummer: 1 687 001 844

  • Speciella anslutnings- och förbindningsledningar
  • Klämgivare
  • Flänsar
  • Anslutningsenhet
  • Varvtalsgivare
  • Spänningsstabilisator i precisionsutförande
  • Smådetaljer