Fjärrdiagnos

Service & stöd: Fjärrdiagnos

Fjärrdiagnos

Med hjälp av fjärrdiagnos kan hotline-experten koppla upp sig direkt till din dator eller dina testinstrument via internet. Så ser han exakt samma sak på sin bildskärm som medarbetaren i verkstaden. Därefter utför experten nödvändiga inställningar och åtgärder per fjärrstyrning.

 
Content
 • Problemlösning

  Fjärrdiagnos - Problemlösning per fjärrstyrning

  För att kunna ge partnern på plats ännu bättre stöd, har Bosch konsekvent vidareutvecklat sin Tekniska Hotline. Med hjälp av fjärrdiagnos kan hotline-experten koppla upp sig direkt till din dator eller dina testinstrument via internet. Så ser han exakt samma sak på sin bildskärm som medarbetaren i verkstaden. Därefter utför experten nödvändiga inställningar och åtgärder per fjärrstyrning. Parallellt med detta förklarar han för medarbetaren i verkstaden tillvägagångssättet steg för steg och ledsagar honom aktivt genom diagnosprocessen – fram till framgångsrik problemlösning.

   

  Teknikexperten ger stöd i frågor om betjäning

  • vid nya testprocedurer
  • vid okända system
  • vid interpretationen av avlästa ärvärden
  • vid genomförande av anpassning och konfigurering av programvara
  • och han föreslår vidare steg för diagnosen och reparationen.
   
   
 • Fördelar

  Fördelar med fjärrdiagnos:

  • Online-diagnos påskyndar reparationen och sparar tid och kostnader
  • Effektiva lösningar ger nöjda kunder
  • Missförstånd som kan uppstå vid telefonkommunikation är här uteslutna
  • Till och med komplicerade uppgifter som du utför för första gången är snabbt avhjälpta
  • Utmärkt komplettering till hotline och kunskapsdatabas
   

  Kort och gott: fjärrdiagnos lönar sig alltid.

   
 • Förutsättningar

  Förutsättning för användning av fjärrdiagnos

  • Testinsttrument uppkopplat till internet via kabel eller WLAN
  • Online-tillgrepp aktivt tillåtet av verkstaden (krävs i varje enskilt fall)
   

  Efter att online-diagnosen har avslutats bryts på nytt internet-uppkopplingen till vår Tekniska hotline.

  Fördelarna med vår Tekniska hotline på en blick:

   

  Tjänster via hotline har ett gemensamt: de lönar sig och förenklar verkstadsarbetet.

  • Tidsbesparing: Enklare och snabbare vid service och reparationer
  • Kostnadsbesparing: Mindre onödig insats av medarbetare och verkstadsutrustning
  • Kundnöjdhet: Punktligt utförda och prisvärda fordonsdiagnoser och reparationer
  • Avlastning av verkstadschefen resp. verkmästaren: Ingen distraktion längre från viktigare uppgifter som t.ex. kundvård
  • Nöjda medarbetare: Snabbt, kompetent stöd som motivation i det dagliga arbetet genom framgångsupplevelser