Serviceträning - Allmän information

Serviceträning - Allmän information

Utbildning på alla system – oberoende av tillverkare

Kursernas innehåll är speciellt anpassade till de krav som verkstadens vardag ställer. Därför finns en passande kurs för varje målgrupp.

 
Content
 • Kompetens

  Bosch: innovativ och betydande systemleverantör i över 125 år

  Som viktig leverantör av komplett fordonssystemteknik kan Bosch redan blicka tillbaka på mer än 125 års erfarenhet. Bosch är en innovativ och ledande leverantör av originalutrustning för bilindustrin. Bosch-produkter står därför för spetsteknologier inom fordonstekniken. Med detta omfattande know-how kvalificerar sig Bosch även som kompetent leverantör av tjänster inom området utbildning och vidarebildning inom fordonsteknikens alla sektorer.

   

  Know-how-försprång genom egen serviceorganisation

  Genom långårig erfarenhet från den globala servicen har Bosch samlat ihop ett värdefullt know-how som nu återfinns i träningstemana från Bosch som alla är inriktade på praktik och kundorientering.

   

  Systemövergripande information

  Genom den omfattande kompetensen från Bosch inom alla fordonssystem är de enskilda kursinnehållen alltid helhetsorienterade och förmedlar ett solitt och lättförståeligt know-how med systemövergripande information.

   

  Utbildning på alla system – oberoende av tillverkare

  Ut- och vidarebildning inom fordonssektorn betyder hos Bosch omfattande know-how om alla på marknaden vanliga fordonssystem för olika funktioner i bilen.

   

  Kursernas innehåll är speciellt anpassade till de krav som verkstadens vardag ställer. Därför finns en passande kurs för varje målgrupp.

   
 • Fördelar

  Med know-how från Bosch - fit för framtiden

  • Högkvalificerade utbildare med praktisk orientering och insider-vetande
  • Utbildning enligt modernaste, didaktiska metoder
  • Kursinnehållet speciellt anpassat till kundens behov och praktik
  • Modern och omfångsrik träningsutrustning
  • Träning för de nyaste systemen och komponenterna direkt från källan
  • Systemkompetens och erfarenhet från en ledande leverantör av originalutrustning
  • Omfattande vetande om moderna system i fordonstekniken, inkl. mekaniska komponenter
  • Förmedling av metodiska tillvägagångssätt vid felsökning
  • Stark praktisk inriktning på marknadsorienterade fordonstyper
  • Learning by doing – deltagarna arbetar på olika fordon, mobila körklara motorer och med komplicerad felsimulering i försöksmoduler
  • Globala träningsinsatser
   
   
 • Learning by doing

  Praktiskt taget en framgång

  Pratikorienterad inlärning

   

  "Learning by doing" är grundprincipen vid alla Bosch-kurser. Kursinnehållet är i både teori och praktik speciellt anpassat till verkstädernas behov.

  I förgrunden står därvid den praktikorienterade inlärningen i små grupper. Under ledning av högkvalificerade utbildare omsätter deltagarna sina inlärda teoretiska kunskaper på olika fordon, utbyggda motorer och felsimuleringsmoduler i praktiken.

  Med metodik till framgång

   

  Allt träningsinnehåll följer en klart strukturerad uppbyggnad från bildandet av teoretiska grundvalar till konkret praktisk användning - allt enligt modernaste didaktiska metoder. Detta effektiva tillvägagångssätt hjälper deltagarna att tillgodogöra sig ett fördjupat vetande och därmed ett säkert förstående speciellt inom särskilt komplicerade teknikområden.

  Förmedling av metodkompetens

   

  Tid är reda pengar, särskilt vid serviceprestationer. Felsökning och efterföljande reparationer måste därför genomföras med kompetent metodik. Genom systematiskt tillvägagångssätt vid felsökningen lär sig deltagarna att ringa in orsakerna till ett problem punkt för punkt och ökar därmed både säkerhet och effektivitet i varje enskilt arbetssteg.

  Tids- och kostnadsramen för en reparation kan därmed bestämmas väsentligt exaktare - en avgörande faktor för en fordonsverkstads konkurrensförmåga.

   
 • Målgrupper

  Våra målgrupper och kunder

  För att säkerställa vetandet över verkstaden och servicen på innovativa fordonssystem krävs en målgruppsorienterad global strategi. För det är inte bara verkstäder som vill dra direkt nytta Bosch-know-how utan t.ex. även lärare på yrkesskolor och organisationer.

   

  Förutom våra egna utländska utbildare utbildar vi i vårt Service Training Center även:

  • Lärare på yrkesskolor
  • Verkstadsmedarbetare
  • OEM-kunder
  • Myndigheter
  • Organisationer
  • Gränsskydd
  • Bosch-ingenjörer