Bosch utbildningsprogram

Serviceträning - utbildningsprogram

Utbildningserbjudanden för personbilar, lastbilar och alternativa drivsystem

 
Content
 • Teman

  Träning för alla system – oberoende av tillverkare

  Ut- och vidarebildning inom fordonssektorn betyder hos Bosch omfattande know-how om alla på marknaden vanliga fordonssystem för olika funktioner i bilen.

  Utbildningens innehåll är speciellt anpassat till de krav som resp. verkstads vardag ställer. Därför finns en passande kurs för varje målgrupp.

  Vårt erbjudande räcker från endags- till flerdagarskurser. Vid erbjuder kurser med följande teman:  • Fordonselsystem
  • Fordonselektronik.
  • Diagnos
  • Bensininsprutning
  • Alternativa drivkällor
  • Dieselinsprutning
  • Mekanik ZF Services
  • Bromsar
  • eLearning
  • Service
  • Utbildningsserier

   
 • Individuell träning

  Skräddarsydd och individuell

  Träningens innehåll är speciellt anpassad till kundens behov. På detta sätt orienterar sig lärandet alltid till respektive målgrupps krav.

  Den globala användningen av Bosch fordonsteknik kräver också global träning. Bosch tränings- och utbildningscenter återfinns därför överallt i världen.

  Dessutom erbjuder vi även individuell utbildning direkt enligt dina önskemål antingen hos oss eller hos dig på plats.

  Exempel:

  Vi erbjuder t.ex. speciell utbildning för grossister.

   
 • Nyttofordon

  Träning för verkstadsproffsen

  Elektroniska system har redan för länge sedan slagit igenom även i lastbilarna. Oavsett om det är ABS, ASR, EBS, EAC eller elektroniska kopplingsställdon – både säkerhets- och komfortsystem av den nyaste generationen kommer in till verkstaden.

  ESI[tronic] 2.0 för lastbilar – lär känna och använda den nyaste diagnosprogramvaran för lastbilar.

  Lastbilsreparationer måste man lära sig

  Nyttofordonskurser från Bosch gör dig fit för umgänget med lastbilsteknik: Drivsystem (Diesel), avgasefterbehandling (DNOX), tryckluftbromsar (Knorr-Bremse) pneumatiska skivbromsar (Knorr-Bremse), elektroniska system (Knorr-Bremse), drivlina (ZF), diagnoser med ESI[tronic] Truck. Du väljer det du behöver.

  Utbildningserbjudande för nyttofordon

  • Använda och utnyttja ESI[tronic] 2.0 för truck och KTS Truck på optimalt sätt
  • Diesel nyttofordonsteknik
  • Avgasefterbehandling nyttofordon
  • Tryckluftbromssystem nyttofordon och släpvagnar
  • ZF drivlina i nyttofordon
   
 • Alternativa drivkällor

  Hybridfordon och eMobile: Arbete med högspänning

  Hybriddrift och elmotorer är helt enkelt "en annan värld". Inte bara vid diagnos- och underhållsarbete, även vid reparation av krockskador eller en enkel rengöring av motorrummet – vid arbeten på högvoltsystemen gäller det att samtliga säkerhetsföreskrifter följs strikt. Vilka det är lär du dig under en praktikorienterad serviceträning hos Bosch.

  Hybridteknik: Säkerheten har företräde

  Under utbildningen lär sig verkstadsmedarbetarna av experter steg för steg allt som är viktigt för effektivt och säkert arbete på högvoltsystemen. Förutom grundläggande kunskaper om elteknik och hybridfordonens funktionssätt är temana säkerhet och skyddsåtgärder viktiga beståndsdelar i undervisningen.

  Komplicerade HV-system

  Lärt i praktiken - kurserbjudande sedan 2011: Genom många praktiska övningar och demonstrationer ges en intensiv undervisning om tillvägagångssättet vid diagnos och underhåll av de enskilda hybridkomponenterna HV-batteri, kabelsträng, växelriktare och E-motor. Samspelet mellan elektroniskt och konventionellt drivsystem är ett väsentligt innehåll i kursen. Det ger en utmärkt förberedelse inför det dagliga arbetet i verkstaden.

  Proffsträning

  Kvalifikation för hybridfordon Under serviceträningen erhåller medarbetarna en gedigen och praktikorienterad extrautbildning, som berättigar och kvalificerar till alla arbeten på hybridfordon. Det säkrar inte bara verkstadsmedarbetarnas arbetsomgivning utan på lång sikt även verkstadens framgång.

  Kursinnehåll

  Kursen "Fackman för arbeten på HV-egensäkra fordon" är speciellt upplagd för bilmekaniker, bilelektriker och mekatroniker, karosseri- och fordonsmekaniker, bilplåtslagare och fordonsservicetekniker.


  Berättigande till service på HV-system

  Extrautbildning för arbeten på HV-egensäkra fordon i serviceverkstäder. Berättigar till att koppla HV-system spänningslösa och att arbeta med spänningslösa HV-komponenter.


  Dra nytta av det omfångsrika kursinnehållet

  Elektrotekniska grundkunskaper, alternativa drivsätt, HV-fordon, säkerhet, skyddsåtgärder, första hjälpen, praktiskt arbete på HV-egensäkra fordon.