Service

Marginal Column

Nedladdningsruta

Använd dessa länkar för att ladda ned följande:

Content

Det här kan vi erbjuda dig

Konceptet Bosch Car Service baseras på att du lierar dig med ett av världens ledande varumärken inom verkstadsservice. I gengäld erbjuder vi omfattande och systematisk support i verksamhetens alla delar, från marknadsföring och reklam, optimering av affärsprocesser till teknikutbildning och teknisk support.

Heltäckande marknadsföringssupport

Vi stödjer dig med ett helt sortiment av regionala och nationella marknadsföringsverktyg där alla kanaler utnyttjas, från tryckta medier till senaste online- och digitalteknik.

Strategiska samarbeten

Vi har förhandlat fram nationella och internationella avtal med vagnparker, bilklubbar och försäkringsbolag som skapar extra affärsmöjligheter för Bosch Car Service-verkstäder. Vi har även centrala avtal med tredjepartsleverantörer som t.ex. ZF och Michelin för att komplettera vår produktportfölj med särskilda villkor för våra partners.

Teknisk support

Vi erbjuder kvalificerad teknisk support via en teknisk hotline avsedd särskilt för detta, utbildning kring teknisk utveckling, diagnoser, reparationer och underhåll, samt genom ett återkommande nyhetsbrev. Du får även ett fördelaktigt pris på ESItronic, vårt tekniska informationsprogram.

Verksamhets- och ledningssupport

Du har även vårt stöd när det gäller verksamhetsledning. Vårt program Bosch Service Excellence innefattar verktyg, utbildning med lärare, onlineutbildning, personlig coachning och ytterligare möjligheter till kvalificering kring alla processer i verkstaden.

Kvalitetsprogram

Vi gör regelbundna kvalitetsmätningar via våra servicekvalitetsbedömningar (Service Quality Assessments, SQA) för att säkerställa överensstämmelse med våra standarder kring kvalitet och service. I våra servicekvalitetstester (Service Quality Tests, SQT) låter vi anonyma ”mystery shoppers”, dvs. personer som låtsas vara kunder, kontrollera kvaliteten på servicen, kundbemötandet och personalens kunskaper.

Support från nätverk

Du har nytta av utbytet med andra Bosch Car Service-partners - ni har regelbundna träffar, samt deltar i möten och sammankomster med inriktning på specifika ämnen. Den här aktiviteten kompletteras av vår användbara extranätplattform.