Krav

Marginal Column

Nedladdningsruta

Använd dessa länkar för att ladda ned följande:

Content

Bli en Bosch Car Service-verkstad

Det är ett stort ansvar att representera varumärket Bosch Car Service på marknaden, och vi vill försäkra oss om att vi tillsammans gör rätt.

Din verksamhet:

För att bli en Bosch Car Service-verkstad ska ditt företag styras av en ägare, VD eller driftschef som arbetar heltid och har både fullt vinstansvar och den beslutsförmåga som krävs. Du måste dessutom engagera dig helt för varumärket Bosch och för att fortsätta bygga upp vårt mycket goda rykte. Ditt team ska vara välmotiverat och kunnigt samt visa ett utmärkt kundfokus och ge en utmärkt service i allt de gör.

Din anläggning:

Din anläggning är smart och professionell med tillräckliga parkeringsmöjligheter för kunderna och ett välkomnande receptions- och vänteområde. Du ska ha tillräckligt lagerutrymme för att kunna hålla en lämplig mängd reservdelar och ett bra IT-system till stöd för dina processer. Efter godkännande från Bosch har du tillåtelse att använda allt vårt godkända skyltningsmaterial, i linje med Bosch företagsprofil.

Ditt team:

Du måste ha minst två heltidsanställda tekniker i verkstaden, varav en ska vara verkmästare. Minst en av teknikerna ska delta och bli godkänd i Bosch utbildningsprogram ”Minimum Standard”. All verkstadspersonal ska bära våra tilltalande och funktionella arbetskläder.

Din anläggning:

På verkstadsområdet behöver du Bosch diagnosutrustning tillsammans med minst två lyftar eller smörjgropar. Vi förväntar oss att du kan erbjuda kunderna ett fullständigt serviceutbud för fordon på upp till 3,5 ton. Detta innefattar att du utför allt eget mekaniskt och elektriskt arbete. Du ska kunna utföra allt diagnosarbete enligt tillverkarens specifikationer.

Vårt samarbete:

Du åtar dig att medverka i våra Bosch Car Service-kampanjer samt att följa våra standardmässiga verkstadsprocesser. Vi ber dig även att använda Bosch originalreservdelar och produkter, samt att inte medverka i något konkurrerande verkstadskoncept.