Teknisk hotline

Hotlineexpert
Marginal Column
Content

Lösningar på utmanande frågor

Alldeles oavsett hur skicklig verkstadspersonalen än är … ibland kan en liten detalj göra att den inte klarar reparationsproblemet. Och kunderna är bara intresserade av en enda sak: De vill tillbaka ut på vägen med sina fordon så snart som möjligt. Bosch tekniska hotline kan anlitas för hjälp med reparationsutmaningar antingen online, via telefon eller på båda dessa sätt.

Bosch teknisk hotline

  • Informationsdatabas - det omedelbara svaret: Tillgänglig online dygnet runt
  • Telefonhotline - omedelbar hjälp
  • Fjärrdiagnos - med ditt medgivande kan hotlinekonsulten koppla in sig på din dator eller testinstrument via internet.

Ingående rådgivning

Via vår hotline kan du få hjälp i form av expertis och praktiska kunskaper kring alla märken och fabrikat. Detta innebär att: Du kan garantera att kunderna får snabb hjälp med sina problem och se till att de är helt nöjda.

Remote Diagnosis

Tack vare specialprogrammet för fjärrdiagnos, Remote Diagnosis, kan hotlineexperterna koppla in sig direkt på din dator eller testinstrument via internet. Onlinediagnos gör att reparationsarbetet går snabbare, så du sparar tid och pengar. Och naturligtvis har din verksamhet varaktig nytta av de praktiska kunskaper som förmedlas.