Content

Dina företagarerfarenheter

 • Fullständig anslutning till Bosch värderingar
 • Bevisat åtagande om att erbjuda utmärkt kundservice
 • Verksamheten drivs eller leds av dess ägare, som har fullständig beslutanderätt
 • Bevisat gott affärssinne och god ledningskompetens

Din anläggning

 • Professionella, rena och städade verkstadsområden
 • Tilltalande och bekväm kundreception och vänteområde
 • Adekvata personalutrymmen av god standard
 • Adekvata lagerutrymmen för dieselreservdelar och -komponenter

Ditt team

 • Expertkunskaper och hög motivation att lyckas
 • Minst en tekniker utbildad till verkstadsmästare
 • Beredda att genomgå regelbunden kontinuerlig utbildning
 • Erbjuder utmärkt kundservice och har god social kompetens

Din utrustning och din service

 • Adekvata anläggningar för komponentreparation utrustade med all Bosch testutrustning och alla Bosch verktyg som behövs
 • Fordonshall för personbilar och nyttofordon utrustad med Bosch fordonsdiagnosutrustning*
 • Övrig kundservice (t.ex. utryckningsservice dygnet runt, bogsering, m.m.)*

* endast Bosch Diesel Center