Krav

Jämförelse av kraven på Bosch Diesel Center respektive Bosch Diesel Service
Marginal Column
Content

Grundkrav: bli en av de professionella

Det är vår uppgift att säkerställa att marknadens föränderliga förväntningar även i fortsättningen både uppfylls och överträffas av vårt verkstadsnätverk. Vi förlitar oss på att du identifierar dig med våra värderingar, stödjer vår vision och hjälper oss att stärka det internationella dieselserviceteam som vi har etablerat.

Detta innebär rent praktiskt ett antal åtgärder och åtaganden. Du måste först och främst dela vårt åtagande om att i alla delar av verksamheten hålla bästa möjliga kvalitet. Detta gäller inte bara ditt teams tekniska expertis, utan även hur de bemöter kunderna, hanterar utmaningar och löser dagliga problem.