Connected Repair: Digital processintegration och datautbyte för högre effektivitet i verkstaden

Content

Connected Repair länkar ihop programvaror, utrustning och fordonsdata och möjliggör därmed ett effektivt utbyte av service- eller reparationsinformation.

Fördelar med att använda Bosch Connected Repair

+ Intelligent fordonsidentifiering > sparar tid och arbete samt minskar antalet fel

+ Tidigare testresultat är lättåtkomliga > informationen finns att tillgå snabbt och enkelt

+ Utrustningsrelaterade uppgifter och uppgifter med fritext finns tillgängliga > Frihet för återförsäljaren att skapa alla uppgifter

+ Ta med bilder i rapporten > Bättre kunddialog ger nöjdare kunder

+ Fullständiga arbetskort finns vid varje arbetsstation > Fordonsstatus syns alltid klart och tydligt

+ Digital integrering av verkstadsprocesser > Förbättrar återförsäljarens effektivitet

Programvarusystem