Emissionsanalys

Emissionsanalys

Testa och minimera utsläpp av skadliga ämnen med modulär mätteknik – motsvarande den nyaste lagstiftningen och med högsta mätnoggrannhet

Content 1
BEA 950 Uni-S1 BEA 950 Uni-S1 BEA 950 Uni-S1

BEA 950 Uni-S1

Optimal avgasundersökning av diesel-, bensin och gasfordon

BEA 550 Uni-Bensin/gas BEA 550 Uni-Bensin/gas BEA 550 Uni-Bensin/gas

BEA 550 Uni-Bensin/gas

Den mobila 4/5 gasmätmodulen för bensin- och gasfordon

BEA 150 BEA 150 BEA 150

BEA 150

Lämplig för avgasundersökning vid dieselfordon (personbilar, nyttofordon)

 
Content 2
BEA 950 Uni-S2 BEA 950 Uni-S2 BEA 950 Uni-S2

BEA 950 Uni-S2

För universell användning – Allround avgasstation

BEA 550 Uni-Diesel BEA 550 Uni-Diesel BEA 550 Uni-Diesel

BEA 550 Uni-Diesel

BEA 550 Uni-Diesel för avgasundersökning på dieselfordon

BEA 250 BEA 250 BEA 250

BEA 250

Lämplig för avgasundersökning vid bensinmotorer

 
Content 3
BEA 550 Uni-Kombi BEA 550 Uni-Kombi BEA 550 Uni-Kombi

BEA 550 Uni-Kombi

Den mobila kombinationen – avgasdiagnos för växlande användningsplatser

BEA 030 BEA 030 BEA 030

BEA 030

Den praktikorienterade modulen för snabb och enkel mätning av varvtal och temperaturvärden

BEA 350 BEA 350 BEA 350

BEA 350

BEA 350 för avgasundersökning på diesel- och bensinfordon