Teknisk hotline

Service & stöd: Teknisk hotline

Utbildning för alla system – oberoende av tillverkare

Kursernas innehåll är speciellt anpassade till de krav som verkstadens vardag ställer. Därför finns en passande kurs för varje målgrupp.

 
Content
 • Kompetens

  Tillverkar- och märksövergripande kompetens, professionell hjälp

  Våra hotline-specialister hjälper dig vid problem inom fordonsteknikens olika områden, tillverkar- och märkesövergripande. Till alla relevanta teman inklusive mekanik erhåller du i problemfall hjälp från vår tekniska hotline eller via Bosch kunskapsdatabas.

  Du drar nytta av:


  • Omfattande kompetens från Bosch inom fordonssystemteknik
  • Tillverkar- och märkesövergripande know-how vid mekaniska, elektriska och elektroniska system inom fordonssektorn
  • Snabba problemlösningar
  • Konstant förfogande över informationen

  Kompetenta kontaktpersoner

  Rådgivarna på vår hotline har samlat många års erfarenhet med praktiskt arbete. Till och med problem vid komplicerade system löses snabbt och kompetent. Experterna står allt originalutrustningskunnande och Bosch omfattande know-how till förfogande